Politica de retur

Procedura de retragere dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale

Definitii :

Consumator /cumparator – “orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”

Profesionist/vanzator – orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale în legătură cu contractele care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia

Contract de vânzare – orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât şi servicii;

Contract la distanţă – orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

Contract în afara spaţiilor comerciale – orice contract dintre un profesionist şi un consumator, întruna din următoarele situaţii: a) încheiat în prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a
consumatorului, într-un loc care nu este spaţiul comercial al profesionistului; b) încheiat ca urmare a unei oferte din partea consumatorului în aceleaşi circumstanţe ca cele menţionate la lit. a); c) încheiat în spaţiile comerciale ale profesionistului sau prin orice mijloace de comunicare la distanţă, imediat după ce consumatorul a fost abordat în mod personal şi individual, într-un loc care nu este spaţiul comercial al profesionistului, în prezenţa fizică simultană a acestuia şi a consumatorului; d) încheiat în cursul unei deplasări organizate de profesionist cu scopul sau efectul de a promova şi a vinde consumatorului produse sau servicii;

Produse realizate conform specificaţiilor clientului – orice produse care nu sunt prefabricate, realizate pe baza opţiunilor individuale sau a deciziei clientului;

1. Dreptul si termenul de retragere

Cumparatorul beneficiaza de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta decat costurile directe legate de returnarea produselor” (OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor incheiate cu profesionistii). Perioada de retragere mentionata expira in termen de 14 zile de la ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a produselor.

Luxury Furniture SRL va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului. Vanzatorul va rambursa sumele menţionate anterior folosind aceleaşi modalitati de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării. Vanzatorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.

Cu excepţia cazului în care vanzatorul s-a oferit să recupereze el insusi produsele, cumparatorul returneaza produsele sau le înmânează vanzatorului sau unei persoane autorizate de vanzator sa recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat vanzatorului decizia sa de retragere din contract.

Costurile privind transportul aferent returnării produselor vor fi suportate în integralitate de către client, în conformitate cu art. 14 (2) din OUG 34/2014. Returnările prin curierat rapid sau prin poștă nu se vor face cu ramburs. În vederea evitării refuzului coletelor deteriorate și pentru verificarea integrității produselor și accesoriilor, recomandăm ca returul să se facă cu posibilitatea verificării coletului la recepție.

Cu ocazia returnării produselor cumparatorul trebuie să se asigure că acestea sunt ambalate și protejate în mod corespunzător, astfel încât produsele să nu se deterioreze în timpul transportului. În caz contrar, societatea are dreptul de a diminua sumele ce urmează a fi restituite cu contravaloare eventualelor neconformități suferite de produse, cu ocazia transportului.

Se recomandă folosirea elementelor de siguranță, cum sunt: poliester, carton, folie bule de aer etc. De asemenea, se recomandă ambalarea coletului astfel încât să corespundă greutății, formei și naturii conținutului, cât și modului și duratei transportului. Ambalajul trebuie să protejeze conținutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări succesive, putând fi, după caz, din cutii de carton, placaj, lemn, plastic umplut cu polistiren.

2. Exceptii

i) Conform art.16 din O.U.G. 34/2014 sunt exceptate de la dreptul de retragere in ceea ce priveste contractele la distanta si contractele in afara spatiilor comerciale:

a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;

b) furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

c) furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar; ( de ex: tapiterii personalizate pe anumite materiale si culori, modificarea sau adaugarea unor accesorii, modificarea dimensiunilor si configuratiilor prezentate pe site etc.)

d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

g) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

ii) Persoanele juridice nu beneficiaza de prevederile privind retragerea din contract in acord cu OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor incheiate cu profesionistii.

iii) nu pot fi returnate produsele ce sunt parte a unui ansamblu și nu pot fi, prin natura acestora, separate de celelalte elemente componente.

3. Exercitarea dreptului de retragere

i) Inainte de expirarea perioadei de retragere, pentru categoriile de produse care nu sunt exceptate, consumatorul informează profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract. In acest scop, consumatorul poate alege una dintre următoarele variante:

a) de a folosi modelul de formular de retragere prevazut in actul normativ

b) de a face orice alta declaratie neechivoca in care isi exprima decizia de retragere din contract pe un suport durabil

c) de a completa şi de a transmite la adresa sesizari@divaniesofa.ro fie modelul de formular de retragere prevăzut in partea B din anexa actului normativ fie o declaratie neechivoca de orice alt tip. In aceste cazuri, Luxury Furniture SRL comunica consumatorului, fara intarziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de retragere. Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere in conformitate cu dispozitiile din prezentul articol din actul normativ revine consumatorului.

ii) In cazul exercitarii dreptului de retragere, consumatorul este responsabil sa trimita produsul returnat la adresa vanzatorului care este indicata in documentele de achizitie, sa se asigure si sa achite transportul. Consumatorul poate opta pe cheltuiala proprie pentru orice forma de expediere a produsului atat timp cat aceasta asigura si garanteaza integritatea si siguranta bunului.

In situatia in care returul are loc ca urmare a existentei unor neconformitati la bunurile livrate din motive imputabile Luxury Furniture SRL (exemplu: a fost livrat un alt bun decat cel comandat, sau bunul comandat este distrus/afectat etc.), costul returului este suportat de vanzator Returul se va face pe cat posibil cu etichetele inițiale intacte și returnand toate documentele cu care a fost livrat produsul.

Daca produsul este returnat intr-o stare in care nu mai poate fi vandut ca si nou (pete, zgarieturi, indoituri, fisuri, lovituri, decolorari, rupturi, accesorii sau parti lipsesc, este deteriorat total ori partial, etc.), Luxury Furniture SRL isi rezerva dreptul de a retine din pretul achitat contravaloarea costurilor necesare pentru readucerea produsului in starea initiala sau de a refuza restituirea pretului.

In aceasta situatie cumparatorul poate opta sa reintre in posesia produsului returnat, transportul fiind suportat de catre cumparator, comunicand in acest sens optiunea sa vanzatorului..

iii) Intr-un contract de vanzare la distanta cumparatorul verifica produsele pe care le-a cumparat in scopul stabilirii naturii, caracteristicilor si modului de funcționare . Pentru a stabili natura,
caracteristicile si modul de functionare, cumparatorul trebuie sa manipuleze si sa verifice produsele in acelasi fel in care i s-ar permite sa o faca intr-un magazin fizic real. Astfel, cumparatorul trebuie doar
sa probeze un produs principal sau accesoriu (ex.: saltele, perne etc.) si nu sa il utilizeze in mod intens.

Cumparatorul este responsabil pentru diminuarea valorii bunurilor, care rezulta din manipulari sau alt gen de utilizari altele decat cele necesare pentru determinarea naturii, calitatilor si funcționarii normale a produselor.

In cazul in care cumparatorul isi exercită dreptul de retragere dupa ce a utilizat bunurile într-o maniera care depaseste scopul stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, cumparatorul este responsabil pentru eventuala diminuare a valorii produselor. Produsul va fi returnat integral de preferat cu ambalajul original nedeteriorat, cu accesoriile, manualele de utilizare , impreună cu toate componentele si accesoriile.

Orice diminuare a valorii produselor rezultata din manipularea acestora, alta decat cea necesara pentru determinarea naturii, calităților și funcționării produselor este in responsabilitatea cumparatorului. Pentru claritate, daca accepta returul vanzatorul va retine din pretul total al bunului returnat o suma de bani ce reprezinta diminuarea valorii bunului si dupa caz, valoarea transportului retur. Contravaloarea taxei de diminuare si – dupa caz a valorii transportului retur – vor fi comunicate catre cumparatorului dupa efectuarea receptiei calitative si cantitative a bunurilor returnate. In situatia in care Cumparatorul nu accepta aceasta diminuare, Vanzatorul poate trimite inapoi produsul catre cumparator cu conditia ca acesta sa plateasca taxele de transport.

Cumparatorul este informat că, în cazul exercitarii dreptului de retragere, daca produsele pentru care si-a exprimat optiunea returnarii prezintă urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri mecanice sau, după caz, electrice, sau deteriorare prin manipulare, asamblare, montare, dezasamblare sau ardere, sau are accesorii lipsă, vânzătorul își rezervă dreptul unilateral de a decide neacceptarea returului si/sau de a opri o sumă din valoarea produsului, sumă ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse bunului(-urilor), ca urmare a evaluarii starii bunului pe baza receptiei calitative si cantitative efectuate de vanzator.

In cazul in care la livrarea produselor se constata anumite defecte, conform certificatului de garantie avem obligatia de a le solutiona in functie de defectul produsului/produselor prin reparare, inlocuire sau restituirea contravalorii.

Durata garantiei este de 24 luni pentru persoane fizice si 12 luni pentru persoane juridice. Garantia incepe sa curga din momentul achizitionarii produsului/produselor de catre clientul final, care este data facturii sau a bonului fiscal.